Sie sind hier

Veranstaltungskalender Ibiza für Dezember 2018

Veranstaltungen am Sa 1 Dezember

von 00

Fiesta San Rafael (Sant Rafel)

Ab: 10:00
Wo: San Rafael, Ibiza

von 00

Las Dalias Winter Market

Ab: 10:00
Wo: Las Dalias, San Carlos, Ibiza

von 00

Photography contest: the coast of San José

Ab: 10:00
Wo: San José, Ibiza

von 00

Christmas market in Ibiza town

Ab: 11:00
Wo: Vara de Rey, Ibiza Town (Eivissa)

Veranstaltungen am So 2 Dezember

von 00

Fiesta San Rafael (Sant Rafel)

Ab: 10:00
Wo: San Rafael, Ibiza

von 00

Photography contest: the coast of San José

Ab: 10:00
Wo: San José, Ibiza

von 00

Free kayak tours from Talamanca

Ab: 10:30
Wo: Talamanca, Ibiza

von 00

Christmas market in Ibiza town

Ab: 11:00
Wo: Vara de Rey, Ibiza Town (Eivissa)

Veranstaltungen am Mo 3 Dezember

von 00

Photography contest: the coast of San José

Ab: 10:00
Wo: San José, Ibiza

von 00

Christmas market in Ibiza town

Ab: 11:00
Wo: Vara de Rey, Ibiza Town (Eivissa)

von 00

Christmas ice skating in Ibiza

Ab: 11:00
Wo: Ibiza Town (Eivissa)

von 00

Cañas'n'Roll in San José

Ab: 12:00
Wo: San José, Ibiza

Veranstaltungen am Di 4 Dezember

von 00

Photography contest: the coast of San José

Ab: 10:00
Wo: San José, Ibiza

von 00

Christmas market in Ibiza town

Ab: 11:00
Wo: Vara de Rey, Ibiza Town (Eivissa)

von 00

Christmas ice skating in Ibiza

Ab: 11:00
Wo: Ibiza Town (Eivissa)

von 00

Cañas'n'Roll in San José

Ab: 12:00
Wo: San José, Ibiza

Veranstaltungen am Mi 5 Dezember

von 00

Photography contest: the coast of San José

Ab: 10:00
Wo: San José, Ibiza

von 00

Christmas market in Ibiza town

Ab: 11:00
Wo: Vara de Rey, Ibiza Town (Eivissa)

von 00

Christmas ice skating in Ibiza

Ab: 11:00
Wo: Ibiza Town (Eivissa)

von 00

Cañas'n'Roll in San José

Ab: 12:00
Wo: San José, Ibiza

Veranstaltungen am Do 6 Dezember

von 00

Walk and Talk: Benirrás

Ab: 10:00
Wo: Benirrás beach, San Juan, Ibiza

von 00

Photography contest: the coast of San José

Ab: 10:00
Wo: San José, Ibiza

von 00

Christmas market in Ibiza town

Ab: 11:00
Wo: Vara de Rey, Ibiza Town (Eivissa)

von 00

Christmas ice skating in Ibiza

Ab: 11:00
Wo: Ibiza Town (Eivissa)

Veranstaltungen am Fr 7 Dezember

von 00

Juvert artisan Christamas market

All day
Wo: Plaza del Parque, Ibiza Town (Eivissa)

von 00

Fiesta San Rafael (Sant Rafel)

Ab: 10:00
Wo: San Rafael, Ibiza

von 00

Photography contest: the coast of San José

Ab: 10:00
Wo: San José, Ibiza

von 00

Christmas market in Ibiza town

Ab: 11:00
Wo: Vara de Rey, Ibiza Town (Eivissa)

Veranstaltungen am Sa 8 Dezember

von 00

Juvert artisan Christamas market

All day
Wo: Plaza del Parque, Ibiza Town (Eivissa)

von 00

Fiesta San Rafael (Sant Rafel)

Ab: 10:00
Wo: San Rafael, Ibiza

von 00

Las Dalias Winter Market

Ab: 10:00
Wo: Las Dalias, San Carlos, Ibiza

von 00

Photography contest: the coast of San José

Ab: 10:00
Wo: San José, Ibiza

Veranstaltungen am So 9 Dezember

von 00

Juvert artisan Christamas market

All day
Wo: Plaza del Parque, Ibiza Town (Eivissa)

von 00

Fiesta San Rafael (Sant Rafel)

Ab: 10:00
Wo: San Rafael, Ibiza

von 00

Photography contest: the coast of San José

Ab: 10:00
Wo: San José, Ibiza

von 00

Free kayak tours from Talamanca

Ab: 10:30
Wo: Talamanca, Ibiza

Veranstaltungen am Mo 10 Dezember

von 00

Photography contest: the coast of San José

Ab: 10:00
Wo: San José, Ibiza

von 00

Christmas market in Ibiza town

Ab: 11:00
Wo: Vara de Rey, Ibiza Town (Eivissa)

von 00

Christmas ice skating in Ibiza

Ab: 11:00
Wo: Ibiza Town (Eivissa)

von 00

Cañas'n'Roll in San José

Ab: 12:00
Wo: San José, Ibiza

Veranstaltungen am Di 11 Dezember

von 00

Photography contest: the coast of San José

Ab: 10:00
Wo: San José, Ibiza

von 00

Christmas market in Ibiza town

Ab: 11:00
Wo: Vara de Rey, Ibiza Town (Eivissa)

von 00

Christmas ice skating in Ibiza

Ab: 11:00
Wo: Ibiza Town (Eivissa)

von 00

Cañas'n'Roll in San José

Ab: 12:00
Wo: San José, Ibiza

Veranstaltungen am Mi 12 Dezember

von 00

Photography contest: the coast of San José

Ab: 10:00
Wo: San José, Ibiza

von 00

Christmas market in Ibiza town

Ab: 11:00
Wo: Vara de Rey, Ibiza Town (Eivissa)

von 00

Christmas ice skating in Ibiza

Ab: 11:00
Wo: Ibiza Town (Eivissa)

von 00

Cañas'n'Roll in San José

Ab: 12:00
Wo: San José, Ibiza

Veranstaltungen am Do 13 Dezember

von 00

Christmas programme in San José

All day
Wo: San José, Ibiza

von 00

Photography contest: the coast of San José

Ab: 10:00
Wo: San José, Ibiza

von 00

Christmas market in Ibiza town

Ab: 11:00
Wo: Vara de Rey, Ibiza Town (Eivissa)

von 00

Christmas ice skating in Ibiza

Ab: 11:00
Wo: Ibiza Town (Eivissa)

Veranstaltungen am Fr 14 Dezember

von 00

Christmas programme in San José

All day
Wo: San José, Ibiza

von 00

Fiesta San Rafael (Sant Rafel)

Ab: 10:00
Wo: San Rafael, Ibiza

von 00

Photography contest: the coast of San José

Ab: 10:00
Wo: San José, Ibiza

von 00

Las Dalias Christmas market

Ab: 10:00
Wo: Las Dalias, San Carlos, Ibiza

Veranstaltungen am Sa 15 Dezember

von 00

Christmas programme in San José

All day
Wo: San José, Ibiza

von 00

Fiesta San Rafael (Sant Rafel)

Ab: 10:00
Wo: San Rafael, Ibiza

von 00

Photography contest: the coast of San José

Ab: 10:00
Wo: San José, Ibiza

von 00

Las Dalias Christmas market

Ab: 10:00
Wo: Las Dalias, San Carlos, Ibiza

Veranstaltungen am So 16 Dezember

von 00

Christmas programme in San José

All day
Wo: San José, Ibiza

von 00

Fiesta San Rafael (Sant Rafel)

Ab: 10:00
Wo: San Rafael, Ibiza

von 00

Las Dalias Christmas market

Ab: 10:00
Wo: Las Dalias, San Carlos, Ibiza

von 00

Free kayak tours from Talamanca

Ab: 10:30
Wo: Talamanca, Ibiza

Veranstaltungen am Mo 17 Dezember

von 00

Christmas programme in San José

All day
Wo: San José, Ibiza

von 00

Las Dalias Christmas market

Ab: 10:00
Wo: Las Dalias, San Carlos, Ibiza

von 00

Christmas market in Ibiza town

Ab: 11:00
Wo: Vara de Rey, Ibiza Town (Eivissa)

von 00

Christmas ice skating in Ibiza

Ab: 11:00
Wo: Ibiza Town (Eivissa)

Veranstaltungen am Di 18 Dezember

von 00

Christmas programme in San José

All day
Wo: San José, Ibiza

von 00

Las Dalias Christmas market

Ab: 10:00
Wo: Las Dalias, San Carlos, Ibiza

von 00

Christmas market in Ibiza town

Ab: 11:00
Wo: Vara de Rey, Ibiza Town (Eivissa)

von 00

Christmas ice skating in Ibiza

Ab: 11:00
Wo: Ibiza Town (Eivissa)

Veranstaltungen am Mi 19 Dezember

von 00

Christmas programme in San José

All day
Wo: San José, Ibiza

von 00

Las Dalias Christmas market

Ab: 10:00
Wo: Las Dalias, San Carlos, Ibiza

von 00

Christmas market in Ibiza town

Ab: 11:00
Wo: Vara de Rey, Ibiza Town (Eivissa)

von 00

Christmas ice skating in Ibiza

Ab: 11:00
Wo: Ibiza Town (Eivissa)

Veranstaltungen am Do 20 Dezember

von 00

Christmas programme in San José

All day
Wo: San José, Ibiza

von 00

Las Dalias Christmas market

Ab: 10:00
Wo: Las Dalias, San Carlos, Ibiza

von 00

Christmas market in Ibiza town

Ab: 11:00
Wo: Vara de Rey, Ibiza Town (Eivissa)

von 00

Christmas ice skating in Ibiza

Ab: 11:00
Wo: Ibiza Town (Eivissa)

Veranstaltungen am Fr 21 Dezember

von 00

Juvert artisan Christamas market

All day
Wo: Plaza del Parque, Ibiza Town (Eivissa)

von 00

Christmas programme in San José

All day
Wo: San José, Ibiza

von 00

Fiesta San Rafael (Sant Rafel)

Ab: 10:00
Wo: San Rafael, Ibiza

von 00

Las Dalias Christmas market

Ab: 10:00
Wo: Las Dalias, San Carlos, Ibiza

Veranstaltungen am Sa 22 Dezember

von 00

Christmas programme in San José

All day
Wo: San José, Ibiza

von 00

Fiesta San Rafael (Sant Rafel)

Ab: 10:00
Wo: San Rafael, Ibiza

von 00

Las Dalias Christmas market

Ab: 10:00
Wo: Las Dalias, San Carlos, Ibiza

von 00

Christmas market in Ibiza town

Ab: 11:00
Wo: Vara de Rey, Ibiza Town (Eivissa)

Veranstaltungen am So 23 Dezember

von 00

Christmas programme in San José

All day
Wo: San José, Ibiza

von 00

Fiesta San Rafael (Sant Rafel)

Ab: 10:00
Wo: San Rafael, Ibiza

von 00

Las Dalias Christmas market

Ab: 10:00
Wo: Las Dalias, San Carlos, Ibiza

von 00

Christmas market in Ibiza town

Ab: 11:00
Wo: Vara de Rey, Ibiza Town (Eivissa)

Veranstaltungen am Mo 24 Dezember

von 00

Christmas programme in San José

All day
Wo: San José, Ibiza

von 00

Las Dalias Christmas market

Ab: 10:00
Wo: Las Dalias, San Carlos, Ibiza

von 00

Christmas market in Ibiza town

Ab: 11:00
Wo: Vara de Rey, Ibiza Town (Eivissa)

von 00

Christmas ice skating in Ibiza

Ab: 11:00
Wo: Ibiza Town (Eivissa)

Veranstaltungen am Di 25 Dezember

von 00

Christmas programme in San José

All day
Wo: San José, Ibiza

von 00

Christmas market in Ibiza town

Ab: 11:00
Wo: Vara de Rey, Ibiza Town (Eivissa)

von 00

Christmas ice skating in Ibiza

Ab: 11:00
Wo: Ibiza Town (Eivissa)

von 00

Movies in original language in San Antonio

Ab: 18:30
Wo: Cine Regio - Cinema, San Antonio, Ibiza

Veranstaltungen am Mi 26 Dezember

von 00

Christmas programme in San José

All day
Wo: San José, Ibiza

von 00

Las Dalias Christmas market

Ab: 10:00
Wo: Las Dalias, San Carlos, Ibiza

von 00

Christmas market in Ibiza town

Ab: 11:00
Wo: Vara de Rey, Ibiza Town (Eivissa)

von 00

Christmas ice skating in Ibiza

Ab: 11:00
Wo: Ibiza Town (Eivissa)

Veranstaltungen am Do 27 Dezember

von 00

Christmas programme in San José

All day
Wo: San José, Ibiza

von 00

Las Dalias Christmas market

Ab: 10:00
Wo: Las Dalias, San Carlos, Ibiza

von 00

Christmas market in Ibiza town

Ab: 11:00
Wo: Vara de Rey, Ibiza Town (Eivissa)

von 00

Christmas ice skating in Ibiza

Ab: 11:00
Wo: Ibiza Town (Eivissa)

Veranstaltungen am Fr 28 Dezember

von 00

Juvert artisan Christamas market

All day
Wo: Plaza del Parque, Ibiza Town (Eivissa)

von 00

Christmas programme in San José

All day
Wo: San José, Ibiza

von 00

Fiesta San Rafael (Sant Rafel)

Ab: 10:00
Wo: San Rafael, Ibiza

von 00

Las Dalias Christmas market

Ab: 10:00
Wo: Las Dalias, San Carlos, Ibiza

Veranstaltungen am Sa 29 Dezember

von 00

Christmas programme in San José

All day
Wo: San José, Ibiza

von 00

Fiesta San Rafael (Sant Rafel)

Ab: 10:00
Wo: San Rafael, Ibiza

von 00

Las Dalias Christmas market

Ab: 10:00
Wo: Las Dalias, San Carlos, Ibiza

von 00

Christmas market in Ibiza town

Ab: 11:00
Wo: Vara de Rey, Ibiza Town (Eivissa)

Veranstaltungen am So 30 Dezember

von 00

Juvert artisan Christamas market

All day
Wo: Plaza del Parque, Ibiza Town (Eivissa)

von 00

Christmas programme in San José

All day
Wo: San José, Ibiza

von 00

Fiesta San Rafael (Sant Rafel)

Ab: 10:00
Wo: San Rafael, Ibiza

von 00

Las Dalias Christmas market

Ab: 10:00
Wo: Las Dalias, San Carlos, Ibiza

Veranstaltungen am Mo 31 Dezember

von 00

Juvert artisan Christamas market

All day
Wo: Plaza del Parque, Ibiza Town (Eivissa)

von 00

Christmas programme in San José

All day
Wo: San José, Ibiza

von 00

Las Dalias Christmas market

Ab: 10:00
Wo: Las Dalias, San Carlos, Ibiza

von 00

Christmas market in Ibiza town

Ab: 11:00
Wo: Vara de Rey, Ibiza Town (Eivissa)